Personvernerklæring Movement AS

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Movement AS samler inn og bruker personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som kan kobles til deg som person. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov, deriblant personopplysningsloven inkludert EUs personvernforordning (GDPR).
Personvernerklæringen gjelder for alle besøkende på vår nettside og på våre sider i sosiale medier, våre kunder i nettbutikken, kontaktpersoner vi har hos våre bedriftskunder, leverandører og hos samarbeidspartnere, i tillegg til privatpersoner som deltar på våre arrangementer og personer som ellers tar kontakt med oss, samt for de som jobber hos oss eller søker jobb hos oss.

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, formålet og grunnlaget for slik behandling, hvordan vi sikrer trygg og forsvarlig behandling av opplysningene og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene er Movement AS ved daglig leder. Kontaktopplysninger for henvendelser knyttet til personopplysningene vi behandler, fremgår i punkt 8 nedenfor.

1 HVILKE personopplysninger VI BEHANDLER OG på hvilket grunnlag

Når du registrerer deg som ny bruker på vår nettside registreres fornavn, etternavn, telefonnummer, epost og passord. Passordet lagres enveis kryptert. Når du gjør kjøp i vår nettbutikk registreres din ordre i tillegg din adresse/leveringsadresse og valgt frakt- og betalingsmetode, samt eventuell handleliste og favoritter blant våre produkter. Opplysningene benyttes til å kunne administrere din brukerkonto hos oss, gjennomføre betalingen, sende deg produktet og ha mulighet til å kommunisere med deg om ditt kjøp. Behandlingen skjer på grunnlag av hva som er nødvendig for å utføre den salgsavtalen vi har inngått med deg. Betalingsopplysninger som kortinformasjon o.l. håndteres av leverandør av betalingsløsningene, og i tråd med avtaler du har med betalingskort og/eller kontoutsteder.

Vi benytter ellers din registrerte epostadresse til å sende deg nyhetsbrev, tilbud, anbefalinger eller annen markedsføring, forutsatt at du har samtykket til det eller har et løpende kundeforhold hos oss og at henvendelsen ellers er i samsvar med gjeldende regelverk. Behandlingen skjer på grunnlag av din avtale om å være kunde hos oss eller ditt samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake eller reservere deg mot slike fremtidige utsendelser, enten som anvist i vår utsendelse eller ved å logge deg inn på din bruker hos oss.

For å kunne besvare enkelte henvendelser, hender det at vi må registrere navn, epost og eventuelle andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å sende oss din henvendelse, og vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne hjelpe deg med din forespørsel.

For å kunne administrere henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger registrerer vi navn, kontaktinformasjon, din CV, søknad, attester, referanser og øvrige innsendte opplysninger om deg. Behandling skjer på grunnlag av det samtykket du har gitt ved å søke stillingen, samt vår berettigede interesse i slik behandling for å kunne administrere våre ansettelsesprosesser.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Det er både nødvendige. funksjonelle cookies og cookies for statistikk- og markedsføringsformål avhengig av dine samtykkeinnstillinger. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

Vi har også sider på medieplattformene Instagram og Facebook. Der legger vi ut og deler innhold, produktbilder, kampanjer, aktiviteter og tilsvarende. Vi samler inn all kommunikasjon, innhold og annen informasjon du gir oss direkte på våre Instagram- og Facebook-sider, for eksempel hvis du legger ut noe på sidene våre eller sender oss en privat melding via disse medieplattformene. For disse opplysningene er vi behandlingsansvarlig. Meta (plattformeier) registrerer også hvordan du bruker disse sidene med hjelp av informasjonskapsler og annen, tilsvarende teknologi hver gang du er inne på en deres sider. Dette bruker de blant annet til å gi oss bruksanalyser, såkalt «Page Insights»-analyser, som inneholder statistikk basert på anonymisert informasjon om de som besøker fansidene. Dette gjør at vi kan optimalisere sidene våre og tilpasse oss interessene og vanene til brukerne av sosiale medier-sidene våre. Hvis du har en profil, kan vi se det du legger ut der, det vil si ditt brukernavn og annen profilinformasjon i tillegg til det du legger ut offentlig. De ulike medieplattformene benytter også dine opplysninger til egne formål, og nærmere informasjon om dette finnes i deres respektive personvernerklæringer.

2 Utlevering til andre

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering eller fremgår av denne personvernerklæringen. Eksempler på slikt grunnlag er avtale med deg eller en lovpålagt plikt til å utlevere informasjonen. Eksempler på relevante mottakere er betalingsformidlere for gjennomføring av din betaling ved kjøp.

Vi bruker databehandlere til å lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Eksempler på slike databehandlere er vår leverandør som drifter våre IT-systemer. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen og sikre at de behandler opplysningene i trå med regelverket. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

3 Lagringssted

Vi og våre databehandlere lagrer personopplysningene på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

4 Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen som beskrevet i punkt 1, eller lovpålagte plikter, for eksempel plikter etter bokføringsloven.

Kontaktinformasjon og andre personopplysninger vil så langt mulig holdes oppdatert og korrekt, og slettes når de ikke lenger er relevant.

Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke vil slettes når samtykket opphører eller trekkes tilbake, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid.

Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

5 Beskyttelse og informasjonssikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Vårt sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og innleide konsulenter som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sikre at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, blant annet for å unngå at personopplysninger kommer på avveie.

6 Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter med hensyn til de personopplysninger vi behandler om deg:

  • Innsyn: Du kan be om å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, men du vil også finne ut de fleste opplysningene ved å logge deg inn på "Min side"
  • Korrigering: Du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert. Enkelte av opplysningene kan endres på "Min side"
  • Begrensning av behandlingen: Du kan kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger
  • Trekke tilbake samtykke: Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Dette kan gjøres på "Min side"
  • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen virksomhet
  • Sletting: Du kan kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold. Visse opplysninger kan du slette via på "Min side"
  • Informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten: Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter, plikter vi å varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss som beskrevet under punkt 8 nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig.

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med denne personvernerklæringen eller at vi på annen måte bryter personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet. For kontaktinformasjon og nærmere informasjon om klageadgangen, se www.datatilsynet.no.

7 Endringer

Movement AS vil endre denne personvernerklæringen ved behov. Vi anbefaler deg derfor å lese igjennom vår personvernerklæring med jevne mellomrom når du besøker movement.as.

8 Kontaktinformasjon

For spørsmål til denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Movement AS
Regnbueveien 9
1405 Langhus
hello@movement.as
+47 22 15 15 00