Kjøpsbetingelser og informasjon rundt handel

PRISER

Våre priser er oppgitt på produktsidene. Frakt, emballasje og montering kommer i tillegg.

BETALING

Alle varer må betales ved henting, evt forskudd dersom kunde ikke henter selv.
Vi aksepterer norske bankkort, samt de vanligste kredittkortene (Visa / Mastercard).

Vi tilbyr betalingslink med kort, hvor vi sender betalingslink på mail eller SMS.

Offentlige innkjøpere og faste kunder kan innvilges kreditt etter nærmere avtale

VILKÅR VED BRUKTKJØP, NYE VARER, B-VARER OG KJØP FRA KONKURSBO

Brukte varer, B-varer, nye varer og varer fra konkursbo selges i utgangspunktet "as is", med de begrensninger dette medfører. Naturligvis skal en vare virke når handelen finner sted, med mindre noe annet er angitt i annonsen, men utover dette kan vi som regel ikke tilby noe fremtidig garanti.

Allikevel skal du alltid være trygg på at du blir fornøyd med en vare fra Movement, og vi tilbyr derfor 14 dagers åpent kjøp mot at du dekker fraktkostnader.

Dersom man på en brukt gjenstand finner vesentlig avvik fra beskrevet tilstand, skal reklamasjon skje umiddelbart, slik at evt reklamasjon kan avklares så hurtig som mulig. Ved godkjent reklamasjon vil Movement dekke fraktkostnader. Dersom du har hentet gjenstanden må du selv besørge retur.

Ønsker man å returnere nye varer skal emballasje være ubrutt, og produktet ikke være tatt i bruk.

Spesialbestilte varer omfattes ikke av 14 dagers åpent kjøp.

All retur må forhåndsgodkjennes.

Dersom vi selger normal ny A-vare til en forbruker, vil vi tilby vanlige kjøpsrettigheter som garanti og reklamasjon iht kjøpsloven. Normal angrefrist dersom salget skjer utenfor fast utsalgssted. Det gis 1 års garanti på nye A-varer til profesjonell kjøper. Dette dekker defekte deler, reparasjon eller erstatningsvare, men ikke arbeid / montering / kjøring.

KANSELLERING AV ORDRE

Spesialbestilte varer kan ikke kanselleres. Dersom du er nødt til å avbestille etter at ordre er lagt inn, er det viktig at du gir oss beskjed så snart som mulig.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere enhver ordre, selv om bekreftelse er gitt, da registrert tilstand og mengde ikke alltid samsvarer med hva som fysisk er på lager. Kjøper har ikke rett til noen erstatning i et slikt tilfelle, men vi vil selvsagt strekke oss for å finne alternativ erstatningsvare.

TRANSPORTSKADE PÅ VARER / RISIKO

Kunde er ansvarlig for kontroll av vare ved mottak. Ved oppstått transportskade må dette dokumenteres med bilder av godset før utpakking, og mottaker må påse at sjåfør anmerker skaden på fraktbrev. I tillegg skal skaden varsles oss omgående. Brudd på dette kan føre til tap av erstatning.

Ved skade på varer kan aldri Movement AS holdes ansvarlig for følgeskader eller problemer en evt mangel volder, kreditering kan aldri overstige fakturert beløp for varen. Risiko for varen går over på kunde straks varen har forlatt vårt lager, ved større handler oppfordres derfor kjøper til å tegne egen transportforsikring eller liknende.

TVISTER

Ved alle kjøp godtas verneting / forliksrådsbehandling i Movements nærområde (Oslo eller Follo).

ENDRING AV VILKÅR

Disse vilkår kan endres uten varsel.

 

Langhus, 12.01.2024